Bestuur

Het bestuur van WSV DOS Barchem bestaat uit een aantal personen met ieder een functie. Het bestuur wordt verkozen op de algemene ledenvergadering. Leden kunnen zich verkiesbaar stellen voor een functie in het bestuur. Momenteel bestaat het bestuur uit de volgende personen:

Voorzitter:  Vacant Stuur mail
Secretaris:  Jolanda van der Krol Stuur mail
Leden Administratie: Ina Haverkamp Stuur mail
Penningmeester: Henk ten Velde Stuur mail
Routecommissaris Ab Lindenschot Stuur mail
Algemeen Lid: Willem Nieuwenhuis
Algemeen Lid: Arris Kramer
Algemeen Lid: Ab Hamer


DOS Wandelsport logo LC

Contact

Algemeen: wandelver@wsvdosbarchem.nl

Webmaster: webmaster@wsvdosbarchem.nl