Over DOS Barchem

Wandelsportvereniging DOS Barchem is op 27 november 1961 opgericht. In die tijd was wandelen voornamelijk een groepsbezigheid. De wandelaars droegen een keurig verenigingstenue. Wekelijks was er de verplichte training. Bij wandeltochten moest er heel netjes in t gelid gelopen worden.

Ook wij van wandelvereniging WSV DOS Barchem zijn zo begonnen. In de loop van de tijd begon er echter weerstand te komen tegen deze vorm van wandelen. WSV DOS Barchem was één van de eerste wandel verenigingen die het groepswandelen opgaf en het de individuele wandelaar mogelijk maakte om op de manier die hij/zij zelf het prettigst vond aan de wandeltochten deel te nemen. Daarnaast was het begin van de jaren tachtig dat wandelvereniging WSV DOS Barchem met winterwandelingen begon.

startbureauVoordat u kunt starten is er door de vereniging een grote hoeveel tijd en inspanning geleverd. Immers er moet nogal wat gedaan worden: data en locaties moeten vastgesteld worden, vergunningen aangevraagd, routes uitgezocht (eerst met behulp van kaarten en daarna controle te voet of per fiets) en daarna, zodra de routes definitief op papier staan door meerdere mensen gecontroleerd worden. Een dag van tevoren moet dan langs de hele route de bewegwijzering worden aangebracht en daarna weer controle: klopt het allemaal?

Er moeten mensen zijn die het startbureau bemannen (inschrijven, boekjes afstempelen), mensen zijn die op de rustplaats voor koffie, soep e.d. zorgen. Mensen zijn die onderweg in kunnen springen als er calamiteiten zijn (bewegwijzering is weggehaald, blaren prikken enzo) En al deze dingen worden door de leden gedaan, gratis en voor niets, om u het wandelen mogelijk te maken.

Als u in de krant leest dat WSV DOS Barchem een wandeltocht heeft uitgezet en u komt aan het startbureau dan is beachflagalles voor u kant en klaar. Gewapend met de routebeschrijving gaat u op pad en volgt de bordjes waarmee de route is gemarkeerd. U komt vaak langs plaatsen waar u op eigen gelegenheid nooit zou zijn gekomen en zonder bang te hoeven te zijn om te verdwalen. Want dat is het grote voordeel van deze vorm van wandelen; je komt op de mooiste plekjes die je zelf nooit zou weten te vinden.

Om één en ander goed te kunnen regelen is er natuurlijk een bestuur. En om een vereniging draaiende te houden, zijn er natuurlijk ook financiën nodig; de leden betalen contributie, de verenging ontvangt inschrijfgeld van de wandelaars die deelnemen aan de wandeltochten, er wordt maandelijks oud papier ingezameld.

Naast de commissies die zich bezig met alle zaken rondom de organisatie van de wandeltochten, is er ook nog een commissie die zich bezig houdt met zaken als, opvang nieuwe leden, het welzijn van alle leden en jubilea. Momenteel telt onze vereniging ruim 120 leden.

Met het bovenstaande hebben we geprobeerd om u een beeld te geven wat we als wandelsport vereniging zijn.

Lidmaatschap

Onze vereniging kent een drietal leden: ereleden, leden van verdienste en leden. Ereleden betalen geen contributie, leden wel. De contributie wordt jaarlijks op voordracht van het bestuur door de algemene ledenvergadering vastgesteld. Dankzij onze gezamenlijke inspanningen is de contributie zo laag mogelijk. Het tarief voor een lidmaatschap is vastgesteld op € 30,- per jaar. Voor …

Privacy Beleid

Klik hier om te Openen (PDF-document opent in nieuw venster)

Reglement & Calamiteitenplan

Reglement WSV DOS Barchem Klik hier om te Openen (PDF-document opent in nieuw venster) Calamiteitenplan WSV DOS Barchem Klik hier om te Openen (PDF-document opent in nieuw venster)

Bestuur

Het bestuur van WSV DOS Barchem bestaat uit een aantal personen met ieder een functie. Het bestuur wordt verkozen op de algemene ledenvergadering. Leden kunnen zich verkiesbaar stellen voor een functie in het bestuur. Momenteel bestaat het bestuur uit de volgende personen: Voorzitter:  Ab Hamer E-mail Voorzitter Secretaris:  Jolanda van der Krol E-mail Secretariaat Penningmeester: …