Terug naar Over DOS Barchem

Lidmaatschap

Onze vereniging kent een drietal leden: ereleden, leden van verdienste en leden.

Ereleden en leden van verdienste betalen geen contributie, leden wel. De contributie wordt jaarlijks op voordracht van het bestuur door de algemene ledenvergadering vastgesteld. Dankzij onze gezamenlijke inspanningen is de contributie zo laag mogelijk.

Het tarief voor een lidmaatschap is vastgesteld op € 15,- per jaar.

Voor de wandelingen die wij zelf organiseren betalen leden geen inschrijfgeld. Dat is dus 5x een winterwandeling, de landgoederentocht en de avondvierdaagse van Barchem.

Naast het lidmaatschap van onze vereniging heeft een nieuw lid de keuze om ook lid te worden van de Wandelbond KWbN. De wandelbond kent 3 vormen van lidmaatschap, te weten:

 

Optie 1: Lidmaatschap Basis, tarief € 20,00 voor het jaar 2023. Dit lidmaatschap geeft korting op KWbN wandeltochten met de digitale wandelvoordeelpas, waaronder € 5 korting op de inschrijving van de 4Daagse Nijmegen en aantrekkelijke kortingen op diverse wandelproducten en diensten (zie hiervoor www.kwbn.nl)

Optie 2: Lidmaatschap Wandel.nl, tarief € 27,95 voor het jaar 2023

Voor dit lidmaatschap ontvangt u vier keer per jaar het Magazine Wandel.nl
Let op: bij deze optie ontvang je geen wandelvoordeelpas.

Optie 3: Lidmaatschap Compleet, tarief € 35,00 voor het jaar 2023.

Bij dit lidmaatschap ontvang je korting op KWbN wandeltochten met de digitale Wandelvoordeelpas, waaronder € 5 korting op de inschrijving van de 4Daagse Nijmegen; aantrekkelijke kortingen op diverse wandelproducten- en diensten. Vier keer per jaar het magazine Wandel.nl en halfjaarlijkse wandelagenda bij 2 edities van magazine Wandel.nl

Als u zich door het hiervoor beschrevene voelt aangesproken tot onze vereniging, is het mogelijk om lid te worden. Hiervoor kunt u contact opnemen door onderstaande velden in te vullen.

Inschrijfformulier Lidmaatschap
Voornaam + Achternaam
Straat + Huisnummer
Postcode
Woonplaats
dag - maand - jaar
E-mailadres
Telefoonnummer
I-Ban Bankrekeningnummer
Keuze voor lidmaatschap:
Machtiging Contributie *
De machtiging blijft geldig tot wederopzegging. U kunt de machtiging tot 1 januari van elk jaar schriftelijk intrekken.