Terug naar Over DOS Barchem

Lidmaatschap

Onze vereniging kent een drietal leden: ereleden, leden van verdienste en leden.

Ereleden en leden van verdienste betalen geen contributie, leden wel. De contributie wordt jaarlijks op voordracht van het bestuur door de algemene ledenvergadering vastgesteld. Dankzij onze gezamenlijke inspanningen is de contributie zo laag mogelijk.

Het tarief voor een lidmaatschap is vastgesteld op € 30,- per jaar.

Voor de wandelingen die wij zelf organiseren betalen leden geen inschrijfgeld. Dat is dus 5x een winterwandeling, de landgoederentocht en de avondvierdaagse.

Ieder lid ontvangt het Landelijk Wandel Programma boekje van de wandelbond KWBN. Als een lid van WSV DOS Barchem op eigen initiatief bij een andere vereniging gaat wandelen, ontvangt hij/zij op vertoon van de lidmaatschapskaart korting op het inschrijfgeld.

Als u zich door het hiervoor beschrevene voelt aangesproken tot onze vereniging, is het mogelijk om lid te worden. Hiervoor kunt u contact opnemen door onderstaande velden in te vullen.

Inschrijfformulier Lidmaatschap
Voornaam + Achternaam
Straat + Huisnummer
Postcode
Woonplaats
dag - maand - jaar
E-mailadres
Telefoonnummer
I-Ban Bankrekeningnummer
Machtiging Contributie *
De machtiging blijft geldig tot wederopzegging. U kunt de machtiging tot 1 januari van elk jaar schriftelijk intrekken.