Terug naar WSV DOS Barchem

Lidmaatschap

WSV DOS Barchem kent twee categorieën leden: ereleden en leden.

Ereleden betalen geen contributie, leden wel. De contributie wordt jaarlijks op voordracht van het bestuur door de algemene ledenvergadering vastgesteld. Dankzij onze gezamenlijke inspanningen is de contributie zo laag mogelijk.

Het tarief voor een lidmaatschap is vastgesteld op € 30,- per jaar.

Voor de wandelingen die wij zelf organiseren betalen leden geen inschrijfgeld. Dat is dus 5x een winterwandeling, de kastelentocht en de avondvierdaagse.

KWBN_logo_fc_A3Ieder lid ontvangt het Landelijk Wandel Programma boekje van de wandelbond KWBN. Als een lid van WSV DOS Barchem op eigen initiatief bij een andere vereniging gaat wandelen, ontvangt hij/zij op vertoon van de lidmaatschapskaart korting op het inschrijfgeld.

Als u zich door het hiervoor beschrevene voelt aangesproken tot onze vereniging, is het mogelijk om lid te worden. Hiervoor kunt u contact opnemen door onderstaande velden in te vullen.

Volledige naam: *
Roepnaam: *
Adres: *
Postcode: *
Woonplaats: *
Geboortedatum: * (d-m-j)
Telefoonnummer: *
E-mailadres: *
Opmerkingen:
Neem de volgende code over: captcha
*
* verplicht in te vullen

U krijgt automatisch een kopie van dit formulier toegezonden per e-mail. Gelieve deze uit te printen en te voorzien van een handtekening. Het formulier dan s.v.p. verzenden aan het secretariaat of afgeven aan één van de bestuursleden:

WSV DOS Barchem

t.a.v Ina Haverkamp
Nijkampsweg 10
7241 SX Lochem
wandelver@wsvdosbarchem.nl
Rekeningnummer:
NL35SNSB0921844557 (SNS-Bank Barchem)