Terug naar Over DOS Barchem

Bestuur

Het bestuur van WSV DOS Barchem bestaat uit een aantal personen met ieder een functie. Het bestuur wordt verkozen op de algemene ledenvergadering. Leden kunnen zich verkiesbaar stellen voor een functie in het bestuur. Momenteel bestaat het bestuur uit de volgende personen:

Voorzitter:  Ab Hamer E-mail Voorzitter
Secretaris:  Ab Lindenschot E-mail Secretariaat
Penningmeester: Henk ten Velde E-mail Penningmeester
Routecommissaris Dick Korenblek E-mail Routecommissie
Algemeen Lid: Willem Nieuwenhuis
Algemeen Lid: Erna Bouwmeester